Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: (de)koloniale geschiedenis

Het komende jaar besteedt Over de Muur extra aandacht aan vier thema’s: publieksgeschiedenis, de geschiedenis van ongelijkheid, de geschiedenis van de klimaatcrisis en (de)koloniale geschiedenis. De redactie hoopt recent historisch onderzoek omtrent deze thema’s breder bekend te maken en de maatschappelijke discussie over hun historische dimensie aan te zwengelen. Meer informatie op www.overdemuur.org. (Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org.

Zowel binnen als buiten de muren van de universiteit is er steeds meer aandacht voor systematisch gebruik van geweld in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Uit recente opiniepeilingen blijkt echter dat Nederlanders nog altijd trots – en veel trotser dan andere Europese landen – zijn op het koloniale verleden. Wat zijn de nieuwste inzichten over de koloniale geschiedenis en hoe valt de uitzonderlijke weerstand tegen een realistische kijk op dit verleden te verklaren?

Dekolonisatie is een dialoog met het verleden, schreef Arjun Appadurai. Deze dialoog is nog steeds gaande en is recent op belangrijke punten herijkt, zowel binnen de academie in een groot onderzoeksproject (Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, NIOD) als daarbuiten, in meer publiekshistorische projecten zoals het boek Revolusi van David van Reybrouck en de NPO documentaire serie over dat boek. Uit beide komt naar voren dat de rol van Nederland tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië veel agressiever was dan voorheen in Nederland erkend werd, en daarnaast dat het conflict beter in mondiaal perspectief begrepen kan worden. Hoewel er steeds meer aandacht is voor de wrange geschiedenis van de Nederlandse koloniën, blijkt uit recent onderzoek van YouGov dat een groot deel van de Nederlandse bevolking nog altijd trots is op het koloniale verleden. Met dit thema hoopt Over de Muur nieuwe kanten van dit debat te belichten. Welke aspecten van de koloniale geschiedenis verdienen meer aandacht? Wat is de rol van historici in het verspreiden van wetenschappelijke inzichten? We verwelkomen bijdrages over het koloniale verleden en, in de breedste zin, het dekoloniseren van de geschiedenis.

Het komende jaar besteedt Over de Muur nadrukkelijk aandacht aan de (de)koloniale geschiedenis. We hopen bijdrages te ontvangen die, in de breedste zin, een nieuw licht werpen op het Nederlandse koloniale verleden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

  • Bijdrages over nieuwe boeken, films, documentaires, podcasts, etc.
  • Rol van media, overheid en herinneringscultuur.
  • (Excuses en/of herstelbetalingen voor) het Nederlandse slavernijverleden.
  • (Het teruggeven van) koloniale roofkunst en ander erfgoed.

(Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org. Meer informatie over de thema’s en auteursrichtlijnen op overdemuur.org. Vragen? Neem contact met ons op via mail of sociale media of mail.

Afbeelding: Suriname: onafhankelijkheid op 25/11 etc.; souvereiniteitsoverdracht in Hervormde kerk; ondertekening Den Uyl en Arron (Foto: Bert Verhoeff / Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief CCO)