Categorieën
Geschiedenis actueel

De koloniale grabbelton?

De relevantie van onderzoek naar het koloniale verleden wordt steeds breder erkend. Dit is een belangrijke ontwikkeling, maar het bevragen van onrechtvaardige onderzoekspraktijken blijft soms achter. En dit zou juist een kernonderdeel moeten zijn van kritisch onderzoek naar koloniale geschiedenis. “De kolonie mept terug,” roept het nieuwe boek van Adriaan van Dis ons toe vanuit…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Geschiedenis in de verkiezingsprogramma’s

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Over de Muur bespreekt de rol van het verleden binnen de verkiezingsprogramma’s. Hoe kijken de partijen terug op de erfenis van de langstzittende premier van Nederland? Slaan we zwarte bladzijdes om of opnieuw open? En krijgen we eindelijk een Nationaal Historisch Museum? Hoewel er in vergelijking met…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Een herhaling van zetten: migratie en verkiezingsprogramma’s

Migratie speelde een belangrijke rol bij de val van het kabinet Rutte IV en ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen staat het onderwerp hoog op de politieke agenda. Toch presenteren partijen maar weinig nieuwe of werkbare plannen om de problemen rondom dit onderwerp tegen te gaan. Sinds wanneer profileren politieke partijen zich rondom dit onderwerp?…

Categorieën
Historisch bedrijf

De juiste afstand tot het verleden: de rol van identiteit van historici

Het historisch métier hamert op objectiviteit en een kritische blik ten opzichte van bronnen en het verleden. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor de identiteit van historici en de rol daarvan bij het kijken naar dit verleden. Er is daarbij een duidelijke tweespalt: zij die vinden dat je net wél of net niét qua…

Categorieën
Geschiedenis actueel

De heks is overal, maar waar zijn de historici?

Twee recente publicaties over heksenvervolgingen laten een kloof zien tussen feministische interpretaties en historisch onderzoek. Onjuiste claims over het verleden doen geen recht aan historische slachtoffers en schaden de feministische beweging, betoogt Lieke Smits. Spreken van een ‘terugkeer van de heks’ zou onjuist zijn – de heks is immers nooit weggeweest. Toch is er de…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Ook in de koloniën werkten kinderen voor de kerk

Een groot deel van de twintigste eeuw werkten jonge vrouwen in Nederlandse internaten gedwongen voor de katholieke kerk. Ook in de Nederlandse koloniën werden jonge kinderen door de kerk te werk gesteld. Op het eerste gezicht lijkt het werk van zendelingen en missionarissen misschien onschuldig. Als we beter kijken zien we echter dat ook christelijke…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Wat wolven kunnen betekenen voor cultuurkritiek

Weer wagen wolven zich in de Lage Landen. Hun terugkeer legt een bom onder de sowieso al verhitte publieke debatten over natuurbeheer en landbouw. Maar hun aanwezigheid biedt ook kansen voor een urgente cultuurkritiek. Historici hebben daar een rol in te spelen. Historici mengen zich met opvallende regelmaat in de marges van het publieke wolvendebat.…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Anton de Kom voor de klas

Anton de Koms Wij slaven van Suriname staat de laatste jaren prominent in de publieke belangstelling. Peter Meel legt uit wat het gecanoniseerde boek kan bijdragen aan een beter begrip van de koloniale geschiedenis van Suriname en Nederland. Vanaf het moment dat de zestiende druk van Wij slaven van Suriname van Anton de Kom (1898-1945)…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Over helden, schurken, en Emile Durkheim

Is een keuze voor de term ‘verzetsmens’ passend of toch eerder ongepast? Een mogelijk antwoord vinden we in het werk van Emile Durkheim, stelt Pieter Van den Heede.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Twitter-polls: Stem van het volk of gewetenloze besluitvorming?

Het is dezer dagen maar al te aanlokkelijk om gevoelige politieke of sociale besluiten te laten afhangen van een snelle peiling op Twitter of andere sociale media. De recente besluiten van Elon Musk zijn daar een schoolvoorbeeld van – maar juist doordat hij zich beroept op een middeleeuwse wijsheid, komt ook naar voren dat we…