Categorieën
Geschiedenis actueel

De heks is overal, maar waar zijn de historici?

Twee recente publicaties over heksenvervolgingen laten een kloof zien tussen feministische interpretaties en historisch onderzoek. Onjuiste claims over het verleden doen geen recht aan historische slachtoffers en schaden de feministische beweging, betoogt Lieke Smits. Spreken van een ‘terugkeer van de heks’ zou onjuist zijn – de heks is immers nooit weggeweest. Toch is er de…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Misschien heeft de dode witte man toch nog waarde

Op 1 oktober werden de resultaten van de literaire ‘Canonenquête 2022’ gepresenteerd. Nadat 20 jaar eerder een soortgelijke enquête was gehouden onder leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, was deze nu breder uitgezet onder neerlandici en andere lezers. De media stortten zich op de veranderingen, of het gebrek daaraan, ten opzichte van de vorige…

Categorieën
Historisch bedrijf

Laidback history in je podcastapp

Op welke verschillende manieren doen mensen aan publieksgeschiedenis? In een serie interviews spreken we met makers die met behulp van verschillende media historische verhalen delen. In deze eerste aflevering: Paul de Jong en Tim Streefkerk, de historici achter de Tim en Paul Geschiedenispodcast.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Over de muur van het liefdeskasteel

Vijf nieuwe Over de Muur redacteuren stellen zich voor aan de hand van hun favoriete historische bron. Vandaag: Lieke Smits Dit veertiende-eeuwse ivoren reliëf vormde oorspronkelijk de achterkant van een spiegel. De afgebeelde scène, die vaker voorkomt op ivoren objecten, is het ‘beleg van het liefdeskasteel’. De ridders die de muren bestormen proberen bij de…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Rutte gebruikt wetenschap alleen als het uitkomt

Tijdens de coronacrisis lijkt de autoriteit van de expert toegenomen te zijn. Dit geldt echter niet voor alle  wetenschapsgebieden, betoogt Lieke Smits. Wanneer het om racisme gaat, weigert de premier de kennis van experts uit de sociale en geesteswetenschappen te erkennen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Middeleeuwse toestanden, donkere verlichting en de rol van de historicus

De middeleeuwen worden onterecht neergezet als een donkere periode, betoogt Lieke Smits. Deze omgang met de middeleeuwen is niet uniek; het gebeurt ook met andere periodes. Historici moeten kritisch zijn op hoe politici de geschiedenis gebruiken voor hun eigen gewin.