Voor auteurs

Wat zoeken we?

Over de Muur hanteert geen specifieke criteria qua onderwerpen en invalshoeken. Het belangrijkste is dat de bijdrage in lijn is met de missie van Over de Muur. Met andere woorden, dat het stuk een originele bijdrage levert aan het publieke debat of kritisch reflecteert op het historisch bedrijf. Voor meer informatie over onze missie: zie over ons.

We stellen het bijzonder op prijs als je een duidelijk standpunt inneemt. Dat standpunt mag genuanceerd zijn, maar moet de lezers van Over de Muur aan het denken zetten.

Mogelijke bijdragen vallen grofweg in twee groepen:

  • GESCHIEDENIS ACTUEEL: Bijdragen over (nieuwe) inzichten uit je eigen historisch onderzoek, dat je betrekt op de actualiteit in Nederland of daarbuiten;
  • HISTORISCH BEDRIJF: Bijdragen over de geschiedwetenschap en de maatschappij. Thema’s zijn bijvoorbeeld de rol van geschiedenis en historisch onderzoek in de hedendaagse politiek, de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden van historici, de vorm en rol van geschiedenisonderwijs aan scholen en universiteiten, en de praktijk en communicatie van academisch historisch onderzoek (denk aan pay-walls, publicatiedruk, het bereik van wetenschappelijke congressen, de (onder)waardering van onderwijs ten opzichte van onderzoek, etc.).

Attentie! Over de Muur besteedt dit jaar extra aandacht aan de volgende vier thema’s:

  • De geschiedenis van de klimaatcrisis
  • (De)Koloniale geschiedenis
  • Publieksgeschiedenis
  • De geschiedenis van ongelijkheid

 

Profiel van de auteurs

Over de Muur verwelkomt bijdragen van iedereen met interesse of een achtergrond in de geschiedenis.

 

De bijdrage

Je kunt kiezen voor een kortere bijdrage (maximaal 400 woorden) of een langere bijdrage (maximaal 800 woorden). Kies je voor een langere bijdrage, overweeg dan om prikkelende tussentitels toe te voegen.

Begin de bijdrage met een streamer (2 zinnen) die het punt dat je wil maken kernachtig weergeeft en de interesse van de lezer wekt. Indien je hier moeite mee hebt, raden we je aan om na te gaan hoe je het thema dat je behandelt nog meer kan afbakenen. Hoe concreter, hoe beter.

Hou rekening met de denkbeeldige lezer: een verstandige lezer, die geïnteresseerd is, maar niet per se voorkennis heeft. Kies voor toegankelijk taalgebruik, met korte en heldere zinnen. Vermijd jargon.

Bijdragen zijn in principe in het Nederlands. Vertalingen of samenvattingen van interessante artikelen of blogposts uit het Engels of andere talen zijn ook welkom.

Contributions in English: We aim to publish all our content in Dutch, but we are happy to translate contributions in English or other languages. If you would like to submit a contribution in a language other than Dutch, or have questions about translating, please send an email to info@overdemuur.org.

 

Beeldmateriaal

Bij elke bijdrage publiceren we ten minste één aantrekkelijk en rechtenvrij beeld. Je kunt deze vinden via Google (zoek alleen naar rechtenvrije afbeeldingen) of bijvoorbeeld via het Nationaal Archief. Vergeet niet een duidelijke bronvermelding voor elk beeld mee te sturen.

 

Auteursfoto

We publiceren het liefst bij elke bijdrage een foto van de auteur(s). Bedenk alvast welk rechtenvrij portret Over de Muur mogelijk zou kunnen publiceren.

 

Je bijdrage insturen

Stuur je bijdrage naar info@overdemuur.org. Stuur verder mee:

  • Een korte biografie (2 zinnen)
  • Een auteursfoto
  • Minstens één rechtenvrije afbeelding voor bij de bijdrage (met link naar de bron)
  • Links of tips om verder te lezen (optioneel)

 

Het publicatieproces

Alle ingezonden bijdragen worden door minstens twee redacteuren gelezen. Zij voorzien het stuk van commentaar en informeren de auteur over een (eventuele) publicatie. De redactie van Over de Muur behoudt het recht om bijdragen te weigeren.