Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: geschiedenis van de klimaatcrisis

Het komende jaar besteedt Over de Muur extra aandacht aan vier thema’s: publieksgeschiedenis, de geschiedenis van ongelijkheid, de geschiedenis van de klimaatcrisis en (de)koloniale geschiedenis. De redactie hoopt recent historisch onderzoek omtrent deze thema’s breder bekend te maken en de maatschappelijke discussie over hun historische dimensie aan te zwengelen. Meer informatie op www.overdemuur.org. (Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org.

Bosbranden in Australië en Californië, snel smeltend poolijs en het warmste jaar ooit in Nederland. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn over de hele wereld merkbaar. Wie deze gevolgen niet aan den lijve ondervindt kan de klimaatcrisis een recent of zelfs een toekomstig probleem ervaren. Toch heeft deze actuele crisis een (lange) geschiedenis. Alweer veertien jaar geleden, luidde Al Gore’s An Inconvenient Truth op grote schaal de noodklok. De grootste vervuilers op aarde zelf zijn zich al veel langer bewust van de klimaatverandering. De Koninklijke Shell liet al in 1991 een voorlichtingsfilm maken over de gevolgen van de klimaatcrisis. En een interne memo van EXXO schetste in de vroege jaren tachtig al een alarmerend, maar tegelijk helaas te rooskleurig, beeld van de opwarming van de aarde. De klimaatcrisis is al lang geen probleem meer van de toekomst, maar een proces met een lange en complexe geschiedenis. De klimaatcrisis heeft een geschiedenis nodig!

Het komende jaar besteedt Over de Muur nadrukkelijk aandacht aan de geschiedenis van de klimaatcrisis. We hopen bijdrages te ontvangen die, in de breedste zin, de historische dimensie van de klimaatcrisis belichten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

 • Geschiedenis van het begrip. Sinds wanneer zijn we over een klimaatcrisis gaan spreken en hoe heeft het begrip zich ontwikkeld? Wat valt er wel en niet onder, en is dit terecht?
 • Hoe zijn ideeën over daders, slachtoffers en omstanders van de klimaatcrisis door de jaren heen veranderd?
 • De historische verwevenheid van de klimaatcrisis met andere brede historische ontwikkeling in de moderniteit, zoals het kapitalisme en kolonialisme.
 • Waar een klein land groot in kan zijn. De rol van Shell, Unilever en andere Nederlandse transnationale ondernemingen in het opwarmen van de aarde.
 • Eco-socialisme, burgerforum of klimaattafel? Wie praat er mee over de oplossing van de klimaatcrisis?
 • Een CO2 belasting voor grote bedrijven of “een beter milieu begint bij jezelf”? Een halve eeuw oplossingen voor de klimaatcrisis.
 • ‘How to blow up a pipeline’ of schoolstaking? Wat voor soort activisme is effectief en gerechtvaardigd?
 • Gronings Gas, Franse kerncentrales en Deense windenergie. Historische dimensie van energietransities.
 • De geschiedenis van ‘alternatieve klimaatwetenschap’ en ‘greenwashing’
 • Een ongemakkelijke waarheid: wetenschap(pers) en de klimaatcrisis.
 • Historische “successen”? Zure regen en een gat in de ozonlaag

(Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org. Meer informatie over de thema’s en auteursrichtlijnen op overdemuur.org. Vragen? Neem contact met ons op via mail of sociale media of mail.

 

Afbeelding: Burgemeester Samkalden bezoekt Mobil Oil , rechts direkteur raffinaderij A. C. Brightman, 26 maar 1968 (Foto: Erik Koch / Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief CCO)