Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: historisch (on)gelijk

Het komende jaar besteedt Over de Muur extra aandacht aan vier thema’s: publieksgeschiedenis, de geschiedenis van ongelijkheid, de geschiedenis van de klimaatcrisis en (de)koloniale geschiedenis. De redactie hoopt recent historisch onderzoek omtrent deze thema’s breder bekend te maken en de maatschappelijke discussie over hun historische dimensie aan te zwengelen. Meer informatie op www.overdemuur.org. (Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org.

Het zijn veelzeggende grafieken: de arbeidsproductiviteit neemt toe terwijl lonen achterblijven; de allerrijksten worden rijker terwijl de allerarmsten nauwelijks profiteren van economische groei; Nederland is nog altijd een belastingparadijs en behoort tot de kopgroep van landen met de grootste vermogensongelijkheid in de Westerse wereld. Dit staat in schril contrast met het dominante idee van Nederland als een egalitaire samenleving. Na de crisis van 2008 en de publicatie van Thomas Piketty’s Kapitaal in de 21ste eeuw zijn debatten rond economische ongelijkheid met horten en stoten op gang gekomen.

Over de Muur ziet hier een taak voor historici. Discussies worden beheerst door economische invalshoeken, terwijl juist een historische blik op ongelijkheid nieuwe perspectieven kan bieden. Het laat zien dat deze ongelijkheid niet een natuurlijke toestand is, maar het resultaat van menselijk handelen. Relevante onderwerpen zijn de geschiedenis van belastingen, de ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de opmars van neoliberale ideeën in de laatste decennia van de twintigste eeuw.

Ongelijkheid is niet alleen een zaak van beleid, maar van politieke strijd. Vakbonden strijden voor hogere lonen en meer werkgelegenheid, terwijl ceo’s en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven winsten vergroten. Wij vragen aandacht voor die strijd. Hoe vond die plaats? Welke actierepertoires werden gebruikt? Hoe werden conflicten opgestookt en gepacificeerd?

Daarnaast verwelkomen we ook bijdragen over andere vormen van ongelijkheid. Debatten over racisme en postkoloniale geschiedenis zijn nauw verweven met verschillende vormen van ongelijkheid en zijn van harte welkom, evenals bijdragen over regionale ongelijkheden en nieuwe oorzaken van ongelijkheid zoals de coronacrisis en klimaatverandering.

Voorbeelden van andere thema’s die we verwelkomen zijn:

  • Vermogensongelijkheid in historisch perspectief
  • De politieke geschiedenis van regionale ongelijkheid
  • De ontwikkeling van begrippen als welzijn en welvaart
  • Relaties tussen economische- en genderongelijkheid
  • Poldermodel en klassenstrijd: pacificatie en arbeidsonrust
  • Welvaartsstaatchauvinisme in de eenentwintigste eeuw

(Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org. Meer informatie over de thema’s en auteursrichtlijnen op overdemuur.org. Vragen? Neem contact met ons op via mail of sociale media.