Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: Iedereen historicus?

Het komende jaar besteedt Over de Muur extra aandacht aan vier thema’s: publieksgeschiedenis, de geschiedenis van ongelijkheid, de geschiedenis van de klimaatcrisis en (de)koloniale geschiedenis. De redactie hoopt recent historisch onderzoek omtrent deze thema’s breder bekend te maken en de maatschappelijke discussie over hun historische dimensie aan te zwengelen. Meer informatie op www.overdemuur.org. (Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org.

Historici hebben geen monopolie op geschiedenis. Integendeel. Het verleden is een ‘gemeenschappelijk goed’, waar mensen op allerlei verschillende manieren mee in aanraking komen – denk aan museumuitstapjes, een feest in het thema van de roaring twenties of een namiddag op de bank met een historische roman. Als geschiedenis niet alleen het domein is van historici, wat is dan hun rol? Het verleden kan veel losmaken in de samenleving: denk aan de discussies rondom koloniale beelden of het gebruik van de term ‘Gouden Eeuw’. Hebben historici een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deel te nemen aan het publieke debat en hun inzichten en expertise te delen met het brede publiek? Wij bij Over de Muur vinden van wel en engageren ons om collega-historici een platform te bieden. Bloggen is echter maar één vorm van publieksgeschiedenis. Er is nog zo veel meer. Daarom staat Over de Muur dit jaar stil bij het wat, hoe en waarom van publieksgeschiedenis.

Oproep: Over de Muur hoopt bijdrages te ontvangen die, in de breedste zin, reflecteren op de relatie tussen historicus en publiek. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

  • Wat is de geschiedenis van publieksgeschiedenis? Hoe staan hedendaagse publiekshistorische projecten in die traditie?
  • Wat is het maatschappelijke belang van publieksgeschiedenis? Wat staat hier op het spel?
  • Wie mag zich historicus noemen?
  • Is publieksgeschiedenis puur een kwestie van ‘willen’? Hebben beroepshistorici tijd om bij te dragen aan het publieke debat? Hoe zouden ze hierin beter ondersteund kunnen worden?
  • Wat zijn de do’s en don’ts van wetenschapscommunicatie?
  • Wat hebben verschillende media (denk aan podcasts, documentaires, apps …) de publiekshistoricus te bieden?
  • Hoe kunnen niet-historici bijdragen aan geschiedschrijving? (citizen science).

(Voorstellen voor) Bijdrages van alle historici – van BA student tot professor en academicus tot historisch geïnteresseerd – van harte welkom op info@overdemuur.org. Meer informatie over de thema’s en auteursrichtlijnen op overdemuur.org. Vragen? Neem contact met ons op via mail of sociale media.