Categorieën
Historisch bedrijf

Waarom écht staken nodig is

Terwijl de ontevredenheid in het Nederlandse Hoger Onderwijs toeneemt, blijft de stakingsbereidheid laag. Gewoon doorwerken houdt het systeem echter in stand ten koste van collega’s, studenten en de sector als geheel. Intussen tonen collega’s aan de Britse universiteiten  aan dat staken niet alleen nodig is om het tij te keren, maar dat het ook werkt.