Categorieën
Geschiedenis actueel

Ook in de koloniën werkten kinderen voor de kerk

Een groot deel van de twintigste eeuw werkten jonge vrouwen in Nederlandse internaten gedwongen voor de katholieke kerk. Ook in de Nederlandse koloniën werden jonge kinderen door de kerk te werk gesteld. Op het eerste gezicht lijkt het werk van zendelingen en missionarissen misschien onschuldig. Als we beter kijken zien we echter dat ook christelijke…