Categorieën
Historisch bedrijf

Over de Muur staat achter de protesten in het hoger onderwijs

Deze week staat in het teken van protest tegen de bezuinigingen en hoge werkdruk voor docenten aan Nederlandse universiteiten. Op diverse plekken geven docenten college in de buitenlucht als opmaat naar meer en hardere acties.

Uit cijfers van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat de studentenpopulatie sinds 2000 met 68% is gegroeid terwijl de rijksbijdrage per student 25% lager is. Dit leidt tot overvolle werkgroepen, een stijgende werklast en verslechterende baankansen voor beginnende docenten. De eisen zijn dat de bestaande bezuinigingsplannen op het wetenschappelijk onderwijs van tafel gaan, en dat er structureel 1,15 miljard per jaar extra wordt geïnvesteerd in hoger onderwijs.

Over de Muur heeft in het afgelopen jaar diverse malen aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk voor docenten en onderzoekers en schaart zich in volle overtuiging achter de huidige protesten door digitaal het rode vierkantje op te spelden.

Meer informatie over WO in Actie vind je hier. 

Meer lezen over werkdruk aan de universiteit op Over de Muur? Zie
Anna-Luna Post, De onzin van overwerkverheerlijking; Sara Polak, De wetenschapper als kleine ondernemer; Thomas Smits, Ziek van je promotie; Klaas Stutje, ‘Thuis werk je beter’ en andere symptomen van werkstress; Esmée Bruggink, De slepende veldslag om de Veni