Categorieën
Geschiedenis actueel

Pest en politie: De politiek van publieke gezondheid toen en nu

Publieke gezondheid en politiemacht zijn historisch altijd aan elkaar verbonden geweest. Tijdens eerdere pandemieën kwam er een sterkere controle op en stigmatisering van armere bevolkingsgroepen. Juist nu moet er daarom sprake zijn van georganiseerde kritiek, betogen Janna Coomans en Claire Weeda.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Zingen in tijden van Corona

Ze duiken in deze tijden van ‘social distancing’ overal op: filmpjes waarin mensen vanaf hun balkons samen zingen. Vanaf het ene balkon klinkt dit beter dan vanaf het andere, maar het doet er eigenlijk niet toe of je een stem als Cecilia Bartoli hebt of alleen maar onder de douche zingt. Het gaat er om…

Categorieën
Historisch bedrijf

Over de Muur staat achter de protesten in het hoger onderwijs

Deze week staat in het teken van protest tegen de bezuinigingen en hoge werkdruk voor docenten aan Nederlandse universiteiten. Op diverse plekken geven docenten college in de buitenlucht als opmaat naar meer en hardere acties. Uit cijfers van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat de studentenpopulatie sinds 2000 met 68% is gegroeid terwijl…

Categorieën
Historisch bedrijf

De onzin van overwerkverheerlijking

Door wetenschap als een alomvattende roeping af te schilderen komen goed onderzoek en onderwijs in het gedrang. Het verarmt de wetenschap door mensen met minder vrijheid in tijd en geld uit te sluiten.

Categorieën
Historisch bedrijf

Ziek van je promotie

Veertig procent van de promovendi aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam heeft symptomen op basis waarvan een arts een klinische depressie zou kunnen constateren. Ook aan andere Nederlandse universiteiten zijn de cijfers schokkend. Promovendi hebben recht op een veilige werkplek en universiteiten moeten verantwoordelijkheid nemen voor deze epidemie onder hun jongste…