Categorieën
Geschiedenis actueel

Brandmerken betekende onderwerping, controle en straf

Recent beweerde emeritus Piet Emmer dat gebrandmerkte slaafgemaakten trots waren op dit teken. Een uitzonderlijke conclusie die moet worden onderbouwd met uitzonderlijk stevige bewijzen. Karwan Fatah Black toont dat die er niet zijn, en laat zien wat de bronnen wél vertellen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waar gaat het archief van Nederlands belangrijkste klokkenluider naartoe?

Het persoonlijke archief van klokkenluider en Indië-veteraan Joop Hueting vormt een belangwekkende historische bron, die inzicht geeft in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de nasleep daarvan. Desondanks had het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in 2007 geen interesse om het in haar collectie op te nemen. Vanwaar deze afwijzing?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Leopold van zijn sokkel: Vlaams-nationalisten, ga eigen rol in het koloniale verleden niet uit de weg

Vlaams-nationalistische politici vergeten in de discussie over de standbeelden van Leopold II de steun van hun beweging voor het koloniale project. Het is de hoogste tijd dat Vlaamsgezinden hun rol in de koloniale geschiedenis onder ogen zien, zo betoogt Hidde Slotboom. Nu Black Lives Matter in België zorgt voor een felle discussie over de standbeelden…