Categorieën
Geschiedenis actueel

Brandmerken betekende onderwerping, controle en straf

Recent beweerde emeritus Piet Emmer dat gebrandmerkte slaafgemaakten trots waren op dit teken. Een uitzonderlijke conclusie die moet worden onderbouwd met uitzonderlijk stevige bewijzen. Karwan Fatah Black toont dat die er niet zijn, en laat zien wat de bronnen wél vertellen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Hoe Juneteenth de weg kan wijzen voor Keti Koti

De invoering van Juneteenth als nationale feestdag markeert het groeiende maatschappelijk bewustzijn over het slavernijverleden in de Verenigde Staten. Nederland kan hier een voorbeeld aan nemen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Het goedpraten van het koloniale verleden is gezelligheidsfundamentalisme

Onder het mom van ‘het gaat om een kinderfeest’ wordt kritiek op Zwarte Piet vaak als ongewenst terzijde geschoven. Volgens Larissa Schulte Nordholt is dit een typisch Nederlands fenomeen, waarmee een gewelddadig verleden wordt weggemoffeld door een beroep te doen op de gezelligheid.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Ook in de zeventiende eeuw werd het debat over kolonialisme gesmoord

Vaak wordt gesteld dat koloniaal geweld en slavenhandel pas ter discussie kwamen te staan vanaf de achttiende eeuw. Niets is minder waar, stelt Marrigje Paijmans: ook in de zeventiende eeuw was hier genoeg ophef over. Maar deze kritische geluiden werden gemarginaliseerd – net zoals dat nu gebeurt.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Onbekende slavernijverhalen achter bekende Rembrandts

Historicus Mark Ponte doet onderzoek naar afro-Amsterdammers in de zeventiende eeuw en gebruikt daarbij vaak het werk van Rembrandt ter illustratie. Bij de schilderijen en tekeningen van de zeventiende-eeuwse meester zijn verhalen te vertellen die raken aan de geschiedenis van slavernij en kolonialisme.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Hoe nepgeschiedenis het slavernijverleden trivialiseert

Leuk of niet, op internet is de grootste historische onzin te vinden. Maar zulke onwaarheden worden pas echt problematisch wanneer toonaangevende media ze voor waar verklaren. Zeker als het gaat om een gevoelig onderwerp als het slavernijverleden, dat inzet is van een heftig politiek debat.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Naast Sinterklaas loopt nu een bloeddorstige slavenhandelaar

In Amsterdam is Zwarte Piet vervangen door een Spaanse edelman, volgens de organisatie een neutraal figuur. De reacties op Sinterklaas zijn nieuwe helper laten zien dat de Zwarte Legende echter nog springlevend is en Spaansheid in Nederlandse ogen onlosmakelijk verbonden is gebleven met wreedheid en bloeddorst.

Categorieën
Geschiedenis actueel

De Wereld van de VOC en de vergeten Aziatische vrouwen

De geschiedenis van de VOC gaat vaak over Europese mannen die voor korte of langere tijd in Azië leefden en werkten. Maar juist door naar de Aziatische vrouwen te kijken, begrijpen we meer van dit verleden, laat Suze Zijlstra zien aan de hand van haar familiegeschiedenis. 

Categorieën
Geschiedenis actueel

Van vrijheid voor joden tot onderdrukking op de plantages. Surinaamse geschiedenis door de ogen van de voorouders van Jörgen Raymann

Verborgen Verleden laat zien dat je aan de hand van persoonlijke verhalen zoals die van David Nassy ingewikkelde geschiedenis op een aangrijpende en begrijpelijke manier toegankelijk kan maken.

Categorieën
Historisch bedrijf

Diversiteit duurt nou eenmaal even

Hoe staat de geschiedschrijving in Nederland er als vakgebied voor? Om hier achter te komen spreekt Over de Muur het komende jaar met historici van verschillende pluimage. Hoe kijken zij naar hun werk en beroepsgroep? In deze eerste aflevering: IISG-directeur en hoogleraar sociale geschiedenis Leo Lucassen.