Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: Iedereen historicus?

Historici hebben geen monopolie op geschiedenis. Integendeel. Het verleden is een ‘gemeenschappelijk goed’, waar mensen op allerlei verschillende manieren mee in aanraking komen – denk aan museumuitstapjes, een feest in het thema van de roaring twenties of een namiddag op de bank met een historische roman. Als geschiedenis niet alleen het domein is van historici, wat is dan hun rol?

Categorieën
Historisch bedrijf

Voorspelbaar onderzoek leidt niet tot vooruitgang

In het huidige wetenschappelijke landschap is er nauwelijks ruimte voor onderzoek met een onzekere uitkomst. NWO zou moeten leren van het verhaal van de onvoorspelbare expeditie naar Nova Zembla, stelt Suze Zijlstra. Het roer moet om, voordat de wetenschap helemaal tot stilstand komt.

Categorieën
Historisch bedrijf

Een promovendus is wat waard!

De Universiteit Groningen experimenteerde met beurspromovendi, maar begint alweer op z’n schreden terug te keren. Nu lijkt de Radboud Universiteit – eerder nadrukkelijk tegen beurspromovendi – de erosie van de PhD-aanstelling zoals we die in Nederland kennen voort te zetten, via een Duitse stichting. Laten we er als wetenschappers voor kiezen niet mee te werken…

Categorieën
Historisch bedrijf

Waarom écht staken nodig is

Terwijl de ontevredenheid in het Nederlandse Hoger Onderwijs toeneemt, blijft de stakingsbereidheid laag. Gewoon doorwerken houdt het systeem echter in stand ten koste van collega’s, studenten en de sector als geheel. Intussen tonen collega’s aan de Britse universiteiten  aan dat staken niet alleen nodig is om het tij te keren, maar dat het ook werkt. 

Categorieën
Historisch bedrijf

Hoezo inclusieve geschiedenis?

Vandaag beginnen in Groningen de Historicidagen: onder het vaandel van Inclusieve geschiedenis willen de beroepsorganisatie voor historici in Nederland en Vlaanderen (KNHG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de toegankelijkheid van de Nederlandse geschiedschrijving ter discussie stellen. Leuk allemaal, dat gepraat over inclusieve geschiedenis, maar hoge toegangskosten zorgen er voor dat historici werkzaam buiten de academie…

Categorieën
Historisch bedrijf

Wetenschapscommunicatie is een vak, geen hobby

Er komt meer geld voor wetenschapscommunicatie. Dat is mooi maar zal niet leiden tot het gewenste resultaat, betoogt Klaas Stutje. Want ondanks de goede bedoelingen is een tekort aan geld maar een deel van het probleem. De meeste valorisatie-projecten zijn slecht ingebed en hebben daardoor weinig blijvende waarde.    

Categorieën
Historisch bedrijf

Waarom ik (v) geen wetenschapster maar wetenschapper ben

Dat vrouwen nog altijd een achtergestelde positie hebben in de wetenschap is geen geheim. Bieden functietitels die specifiek vrouwelijk zijn een deel van de oplossing voor dit probleem? Volgens Sara Polak niet. ‘Laat werkgevers liever op diversiteitscursus gaan.’ 

Categorieën
Historisch bedrijf

Laat historici ontvankelijker worden voor afwijkende perspectieven

Hoe staat de geschiedschrijving in Nederland er als vakgebied voor? Om hier achter te komen sprak Niels Mathijssen voor Over de Muur afgelopen jaar met historici van verschillende pluimage. Hoe kijken zij naar hun werk en beroepsgroep? In deze achtste en laatste aflevering: Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit en voorzitter van het bestuur…

Categorieën
Historisch bedrijf

Over de Muur staat achter de protesten in het hoger onderwijs

Deze week staat in het teken van protest tegen de bezuinigingen en hoge werkdruk voor docenten aan Nederlandse universiteiten. Op diverse plekken geven docenten college in de buitenlucht als opmaat naar meer en hardere acties. Uit cijfers van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat de studentenpopulatie sinds 2000 met 68% is gegroeid terwijl…

Categorieën
Historisch bedrijf

Hoe het Drents Museum zich leent voor een Iraans charmeoffensief

In het Drents Museum loopt momenteel de expositie Iran: Bakermat van de beschaving. De tentoonstelling lijkt apolitiek, gericht op schoonheid en niet op ideologie. Maar intussen draagt de expositie bij aan positieve beeldvorming over Iran.