Categorieën
Historisch bedrijf

Nederlandse historici mogen wel wat vaker kleur bekennen

Hoe staat de geschiedschrijving in Nederland er als vakgebied voor? Om hier achter te komen spreekt Niels Mathijssen voor Over de muur dit jaar met historici van verschillende pluimage. Hoe kijken zij naar hun werk en beroepsgroep? In deze aflevering: James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis en decaan van het University College in Utrecht.

Categorieën
Historisch bedrijf

Minder witte-mannengeschiedenis is goed voor iedereen

Hoe staat de geschiedschrijving in Nederland er als vakgebied voor? Om hier achter te komen spreekt Niels Mathijssen voor Over de Muur dit jaar met historici van verschillende pluimage. Hoe kijken zij naar hun werk en beroepsgroep? In deze tweede aflevering: Radboud hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis en arabiste Maaike van Berkel.

Categorieën
Geschiedenis actueel Historisch bedrijf

‘De’ Nederlandse Geschiedenis? Hoezo?!

Het verleden wordt regelmatig geclaimd door verschillende groepen. Maar niet iedereen krijgt de kans zich gereflecteerd te zien in onze geschiedschrijving zoals deze nu wordt gepresenteerd en dat is problematisch, stelt Larissa Schulte Nordholt.

Categorieën
Historisch bedrijf

De wetenschapper als kleine ondernemer (II)

Doordat, zoals eerder beschreven, de positie van (jonge) historici en andere geesteswetenschappers precair is, zijn zij een soort kleine ondernemers met onderzoek, onderwijs en andere activiteiten en vaardigheden in hun winkeltje. Belangrijke klanten zijn: universiteiten, NWO, andere financiers, publieke instellingen en media. Hoe bestier je zo’n winkeltje? Een N=1 studie.

Categorieën
Historisch bedrijf

De wetenschapper als kleine ondernemer (I)

Historici en andere geesteswetenschappers hebben zo’n precaire arbeidspositie dat ze er verstandig aan doen zichzelf niet alleen als medewerker van een universiteit te zien, maar ook als ondernemer met meerdere universiteiten, financiers en andere organisaties als klant.

Categorieën
Historisch bedrijf

Tentoonstelling Crossroads. Reizen door de Middeleeuwen ziet het licht en laat zien hoe het moet

Het blijft voor historici moeilijk om nieuwe wetenschappelijke kennis aan een groot publiek over te dragen, zeker als het over de Middeleeuwen gaat. De tentoonstelling Crossroads. Reizen door de Middeleeuwen in het Allard Pierson Museum laat zien hoe belangrijk nieuwe presentatietechnieken zijn en reflecteert zo op de rol van academicus en museum.

Categorieën
Historisch bedrijf

Ziek van je promotie

Veertig procent van de promovendi aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam heeft symptomen op basis waarvan een arts een klinische depressie zou kunnen constateren. Ook aan andere Nederlandse universiteiten zijn de cijfers schokkend. Promovendi hebben recht op een veilige werkplek en universiteiten moeten verantwoordelijkheid nemen voor deze epidemie onder hun jongste…

Categorieën
Historisch bedrijf

Diversiteit duurt nou eenmaal even

Hoe staat de geschiedschrijving in Nederland er als vakgebied voor? Om hier achter te komen spreekt Over de Muur het komende jaar met historici van verschillende pluimage. Hoe kijken zij naar hun werk en beroepsgroep? In deze eerste aflevering: IISG-directeur en hoogleraar sociale geschiedenis Leo Lucassen. 

Categorieën
Historisch bedrijf

Kritiek op de Canon / Laat leerling meedoen aan het debat omtrent geschiedenisonderwijs

Het geschiedenisonderwijs is onderhevig aan allerlei vormen van kritiek. Zo staan zowel de relevantie als de inhoud van het vak ter discussie. De essentie van het vak geschiedenis is nou juist dat leerlingen niet alleen de uitkomst van deze discussie voorgeschoteld krijgen, maar hier zelf actief aan meedoen.

Categorieën
Historisch bedrijf

Wie laten we de historische gildemeesters zijn?

Op zoek naar de regels van het Nederlandse historische gilde onderzocht Suze Zijlstra de beeldvorming over de historicus. Al snel werd duidelijk dat ‘de’ historicus nog steeds een witte man is.