Categorieën
Geschiedenis actueel

Een wijzende vinger naar ‘dé verklikker’ van Anne Frank vertroebelt ons historisch inzicht

Niet alleen steunt het recente onderzoek naar de vermeende verklikker van Anne Frank op flinterdun bewijs. Ook de opzet van het onderzoek an sich slaat de bal volledig mis. Een historische blik op verschuivende afwegingen en handelingsmogelijkheden is wenselijker.

Categorieën
Geschiedenis actueel

“Met een strip kan je in beeld brengen wat verdwenen is”

Op welke verschillende manieren doen mensen aan publieksgeschiedenis? In een serie interviews spreken we met makers die met behulp van verschillende media historische verhalen delen. In deze tweede aflevering: Marc de Lobie, de oprichter en bezieler van uitgeverij Syndikaat.

Categorieën
Historisch bedrijf

Wetenschappers hebben een Fair Practice Code nodig

Geesteswetenschappers presenteren hun werk op veel manieren aan een groter publiek, zoals de universiteit van ze verwacht. Maar de honorering daarvan – in tijd of geld – is vrijwel niet geregeld. Daardoor is het meestal gratis extra werk. Een belangrijke stap naar verheldering en professionalisering van ‘outreach’-werk is een fair practice code.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Oliebedrijven en alternatieve energie: een decennia oude combinatie?

In de jaren negentig subsidieerden oliebedrijven op grote schaal misleidende wetenschap, misinformatie en de lobby tegen milieumaatregelen. Ook vandaag de dag worden ze gezien als de grootste dwarsliggers in de energietransitie. Toch speelden deze bedrijven en verschillende oliebestuurders in de jaren ’70 een belangwekkende rol in milieubewegingen en investeringen in alternatieve energiebronnen. Wat ging er mis?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Brandmerken betekende onderwerping, controle en straf

Recent beweerde emeritus Piet Emmer dat gebrandmerkte slaafgemaakten trots waren op dit teken. Een uitzonderlijke conclusie die moet worden onderbouwd met uitzonderlijk stevige bewijzen. Karwan Fatah Black toont dat die er niet zijn, en laat zien wat de bronnen wél vertellen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Let’s play: War on Terror

Call of Duty Modern Warfare is één van de meest emblematische verbeeldingen van de ‘War on Terror’ van de afgelopen vijftien jaar – maar wat zegt het spel over deze oorlog?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Incidenten, onderzoek en “onbewezen vermoedens”. Waarom de politiek pas zo laat actie ondernam tegen chemische bestrijdingsmiddelen

Al lang vóór het boek van Rachel Carson in 1962 bestond er een diffuus onbehagen over en wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke effecten van DDT en andere chemische bestrijdingsmiddelen. Hoe verliep dit debat, en waarom bleven politieke maatregelen zo lang uit? Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de actuele aanpak van de klimaatcrisis? Hoe…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Klimaatbeleid of politiek wapen: wat heeft de droom van onuitputtelijke schone energie uit kernfusie te maken met de Brexit?

De Britse regering maakt 406 miljoen pond vrij voor een nieuwe kernfusiereactor. Een slimme investering in de strijd tegen klimaatverandering of toch vooral een afrekening met de Europese samenwerking uit de jaren zeventig?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Hoe Juneteenth de weg kan wijzen voor Keti Koti

De invoering van Juneteenth als nationale feestdag markeert het groeiende maatschappelijk bewustzijn over het slavernijverleden in de Verenigde Staten. Nederland kan hier een voorbeeld aan nemen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

De geboorte van Nederland… wie mag ik feliciteren?

De nationale herdenking van de ‘geboorte van Nederland’ in 2022 belooft een prachtig, geschakeerd initiatief te worden waarin veel plaats is voor verhalen uit alle hoeken van Nederland. Maar net als in 2018 stopt de herinnering aan de landsgrenzen, betoogt Bram Caers.