Categorieën
Geschiedenis actueel

De heftige reacties op ‘De Oost’ zijn exemplarisch voor eenzijdige herinneringscultuur

De commotie rondom de film De Oost (2020) over de Indonesische onafhankelijkheid toont vooral het gebrek aan multiperspectiviteit binnen de huidige herinneringscultuur: zelfs een film die vanuit Nederlands perspectief vragen stelt bij het geweld in Indonesië is uit den boze.

Categorieën
Geschiedenis actueel

In De Oost blijft de Indonesische bevolking lijdend voorwerp

De Oost vult een lacune in het collectieve Nederlandse geheugen, maar kan uiteindelijk niet ontsnappen aan de koloniale blik waarin de witte Nederlander centraal staat en de Indonesische bevolking lijdend voorwerp blijft.

Categorieën
Historisch bedrijf

Toegepaste Geschiedenis: van problematisch tot probleemgericht

Toegepaste geschiedenis wordt vaak verward met publieksgeschiedenis. Maar sinds de term in 2016 opnieuw prominent opdook, onderscheidt ‘applied history’ zich steeds duidelijker als een zelfstandige, probleemgerichte historische activiteit.

Categorieën
Historisch bedrijf

Laat scholieren geschiedenis schrijven

Leerlinggestuurde onderzoeksprojecten hebben het schoolvak geschiedenis veel te bieden, zeker wanneer leerlingen zich onderweg bewust worden van het geconstrueerde karakter van het verleden. Opdrachten rond brede vraagstukken zoals betwist erfgoed of verzwegen geschiedenis lenen zich hier bij uitstek voor.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Hoog tijd om het verzet van joodse vrouwen te herdenken

Er is de laatste tijd, zowel in Nederland als daarbuiten, meer aandacht voor joods verzet in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder van vrouwen. Het is belangrijk dat we die verhalen de plek geven die ze verdienen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Het vrije Westen tegen het onvrije Oosten: al 2500 jaar hetzelfde liedje

Van de Perzische oorlogen tot IS: het idee dat Oost en West fundamenteel van elkaar verschillen wordt al eeuwen ingezet als retorisch middel. Deze nadruk op conflict geeft echter een vertekend beeld van de historische werkelijkheid. Door het benadrukken van andere frames kunnen historici dit beeld nuanceren zonder daarbij de conflicten te bagatelliseren.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waar gaat het archief van Nederlands belangrijkste klokkenluider naartoe?

Het persoonlijke archief van klokkenluider en Indië-veteraan Joop Hueting vormt een belangwekkende historische bron, die inzicht geeft in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de nasleep daarvan. Desondanks had het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in 2007 geen interesse om het in haar collectie op te nemen. Vanwaar deze afwijzing?

Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: (de)koloniale geschiedenis

Zowel binnen als buiten de muren van de universiteit is er steeds meer aandacht voor systematisch gebruik van geweld in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Uit recente opiniepeilingen blijkt echter dat Nederlanders nog altijd trots – en veel trotser dan andere Europese landen – zijn op het koloniale verleden. Wat zijn de nieuwste inzichten over de koloniale geschiedenis en hoe valt de uitzonderlijke weerstand tegen een realistische kijk op dit verleden te verklaren?

Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: geschiedenis van de klimaatcrisis

Bosbranden in Australië en Californië, snel smeltend poolijs en het warmste jaar ooit in Nederland. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn over de hele wereld merkbaar. De klimaatcrisis is al lang geen probleem meer van de toekomst, maar een proces met een lange en complexe geschiedenis. Wat kan een historische blik ons leren over de klimaatcrisis?

Categorieën
Historisch bedrijf

Thema: historisch (on)gelijk

Discussies over ongelijkheid worden beheerst door economische invalshoeken. Welke nieuwe perspectieven kan een historische blik op ongelijkheid bieden?