Categorieën
Geschiedenis actueel

Waarom we allemaal kinderen van de koloniale rekening zijn

De dubbele moraal van de koloniaal draagt ver. Volgens historicus Remco Raben kan de Nederlandse behoefte om de ‘goede koloniaal’ te zijn, voortbestaan dankzij het isolement waarin onze persoonlijke en publieke herinneringen zich hebben gevormd. Hoe kunnen we dit veranderen? Waarom is de confrontatie met koloniale tegenbeelden noodzakelijk?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Koloniale herinneringen anders belicht

Hoe verhouden geschiedenis en herinneringen zich tot elkaar? Wat gebeurt er als er in de geschiedenisboeken iets staat wat niet strookt met je eigen herinnering, of die van je vader of moeder, opa of oma? Over dit soort vragen ontstaan vaak, soms behoorlijk heftige, discussies. Het project Getuigen & Tijdgenoten, één van de onderdelen van…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Wanneer passen mensen hun beeld over kolonialisme aan?

Nederland worstelt met de collectieve herinnering aan haar koloniale verleden. Historicus en blogger Lara Nuberg roept op om in het debat hierover ruimte te creëren voor meerstemmigheid.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Wat is de staat van het Nederlandse postkoloniale debat?

In navolging van de stukken over de Belgische omgang met het koloniale verleden, presenteert Over de Muur deze week drie stukken over het Nederlandse postkoloniale debat.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Postkolonialisme is een attitude, geen thema

De laatste jaren verandert de Vlaamse omgang met het koloniale verleden. De documentaireserie ‘Kinderen van de kolonie’ en de recente heropening van het gerenoveerde AfricaMuseum in Tervuren maken van 2018 een kantelpunt in dit proces, zo betoogt politicoloog en historicus Gert Huskens. Maar we zijn er nog niet: “In Vlaanderen zijn we nog altijd op…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Getuigen van het koloniale verleden aan het woord laten is een goed begin

Kan de Vlaamse televisieserie ‘Kinderen van de kolonie’ de gaten in het collectieve geheugen dichten? Awa-Alice Ba, een Belgisch-Senegalese studente journalistiek, biedt haar reflectie op de eerste aflevering.  

Categorieën
Geschiedenis actueel

Burundi. In flarden.

Jonas Vernimmen is de kleinzoon van Belgische kolonialen in Burundi. Hij brengt onder woorden waarom de versnipperde herinneringen van zijn grootouders en vader aan hun tijd in Burundi ook bij hem gemengde gevoelens oproepen. 

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waarom de huidige generatie niet langer zwijgt over het koloniale verleden

De ouders en grootouders van Sarah Madimba zwegen over hun familiegeschiedenis, het was te pijnlijk om er over te spreken. Maar Madimba zelf wil niet langer stil zijn over het koloniale verleden. Ze merkt dat dit ook geldt voor veel van haar generatiegenoten.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waarom we een serie wijden aan de omgang met het koloniale verleden in België en Nederland

In december staat Over de Muur in het teken van de nieuwe Vlaamse documentairereeks ‘Kinderen van de kolonie’. Belgisch redactielid Edurne De Wilde volgt het programma op de voet en verzamelde zeven bijdragen die de komende twee weken op Over de Muur zullen verschijnen.

Categorieën
Geschiedenis actueel Historisch bedrijf

‘De’ Nederlandse Geschiedenis? Hoezo?!

Het verleden wordt regelmatig geclaimd door verschillende groepen. Maar niet iedereen krijgt de kans zich gereflecteerd te zien in onze geschiedschrijving zoals deze nu wordt gepresenteerd en dat is problematisch, stelt Larissa Schulte Nordholt.