Categorieën
Geschiedenis actueel

Brandmerken betekende onderwerping, controle en straf

Recent beweerde emeritus Piet Emmer dat gebrandmerkte slaafgemaakten trots waren op dit teken. Een uitzonderlijke conclusie die moet worden onderbouwd met uitzonderlijk stevige bewijzen. Karwan Fatah Black toont dat die er niet zijn, en laat zien wat de bronnen wél vertellen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Let’s play: War on Terror

Call of Duty Modern Warfare is één van de meest emblematische verbeeldingen van de ‘War on Terror’ van de afgelopen vijftien jaar – maar wat zegt het spel over deze oorlog?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Incidenten, onderzoek en “onbewezen vermoedens”. Waarom de politiek pas zo laat actie ondernam tegen chemische bestrijdingsmiddelen

Al lang vóór het boek van Rachel Carson in 1962 bestond er een diffuus onbehagen over en wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke effecten van DDT en andere chemische bestrijdingsmiddelen. Hoe verliep dit debat, en waarom bleven politieke maatregelen zo lang uit? Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de actuele aanpak van de klimaatcrisis? Hoe…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Klimaatbeleid of politiek wapen: wat heeft de droom van onuitputtelijke schone energie uit kernfusie te maken met de Brexit?

De Britse regering maakt 406 miljoen pond vrij voor een nieuwe kernfusiereactor. Een slimme investering in de strijd tegen klimaatverandering of toch vooral een afrekening met de Europese samenwerking uit de jaren zeventig?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Hoe Juneteenth de weg kan wijzen voor Keti Koti

De invoering van Juneteenth als nationale feestdag markeert het groeiende maatschappelijk bewustzijn over het slavernijverleden in de Verenigde Staten. Nederland kan hier een voorbeeld aan nemen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

De geboorte van Nederland… wie mag ik feliciteren?

De nationale herdenking van de ‘geboorte van Nederland’ in 2022 belooft een prachtig, geschakeerd initiatief te worden waarin veel plaats is voor verhalen uit alle hoeken van Nederland. Maar net als in 2018 stopt de herinnering aan de landsgrenzen, betoogt Bram Caers.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Jagen op het reëel bestaande spook van het neoliberalisme. Een interview met Merijn Oudenampsen

Weinig politieke begrippen staan zo in de belangstelling als ‘neoliberalisme’. Met Merijn Oudenampsen praten we over de intellectuele achtergrond van Pim Fortuyn en het rechts-conservatieve denken dat Nederland nu al twee decennia in haar greep houdt.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Interview historicus Andreas Malm: de geschiedenis van de klimaatcrisis achtervolgt ons in het heden

Heeft de klimaatcrisis een geschiedenis nodig? Andreas Malm ziet de klimaatcrisis als een uniek historisch fenomeen: ‘Elke dag neemt de invloed van Napoleon af terwijl het effect van een ton in 1815 uitgestoten CO2 alleen maar toeneemt.’ We praten met de Zweedse historicus over vintage negentiende-eeuwse CO2, historische lessen voor de klimaatbeweging en de verhoudingsgewijs grote rol van Nederland en Nederlandse bedrijven in de klimaatcrisis. ‘Het is hoog tijd voor een kritische klimaatgeschiedenis van Shell.’

Categorieën
Geschiedenis actueel

De heftige reacties op ‘De Oost’ zijn exemplarisch voor eenzijdige herinneringscultuur

De commotie rondom de film De Oost (2020) over de Indonesische onafhankelijkheid toont vooral het gebrek aan multiperspectiviteit binnen de huidige herinneringscultuur: zelfs een film die vanuit Nederlands perspectief vragen stelt bij het geweld in Indonesië is uit den boze.

Categorieën
Geschiedenis actueel

In De Oost blijft de Indonesische bevolking lijdend voorwerp

De Oost vult een lacune in het collectieve Nederlandse geheugen, maar kan uiteindelijk niet ontsnappen aan de koloniale blik waarin de witte Nederlander centraal staat en de Indonesische bevolking lijdend voorwerp blijft.