Categorieën
Geschiedenis actueel

Hoog tijd om het verzet van joodse vrouwen te herdenken

Er is de laatste tijd, zowel in Nederland als daarbuiten, meer aandacht voor joods verzet in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder van vrouwen. Het is belangrijk dat we die verhalen de plek geven die ze verdienen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Het vrije Westen tegen het onvrije Oosten: al 2500 jaar hetzelfde liedje

Van de Perzische oorlogen tot IS: het idee dat Oost en West fundamenteel van elkaar verschillen wordt al eeuwen ingezet als retorisch middel. Deze nadruk op conflict geeft echter een vertekend beeld van de historische werkelijkheid. Door het benadrukken van andere frames kunnen historici dit beeld nuanceren zonder daarbij de conflicten te bagatelliseren.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waar gaat het archief van Nederlands belangrijkste klokkenluider naartoe?

Het persoonlijke archief van klokkenluider en Indië-veteraan Joop Hueting vormt een belangwekkende historische bron, die inzicht geeft in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de nasleep daarvan. Desondanks had het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in 2007 geen interesse om het in haar collectie op te nemen. Vanwaar deze afwijzing?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Over de muur van het liefdeskasteel

Vijf nieuwe Over de Muur redacteuren stellen zich voor aan de hand van hun favoriete historische bron. Vandaag: Lieke Smits Dit veertiende-eeuwse ivoren reliëf vormde oorspronkelijk de achterkant van een spiegel. De afgebeelde scène, die vaker voorkomt op ivoren objecten, is het ‘beleg van het liefdeskasteel’. De ridders die de muren bestormen proberen bij de…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Geschiedenisonderwijs – Visies van de verschillende partijen

Wat zeggen de partijen over het geschiedenisonderwijs?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Werkomstandigheden aan de universiteit – Visies van de verschillende partijen

Hoe zien de partijen de werkomstandigheden aan de universiteit?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Geschiedenisbeelden – Visies van de verschillende partijen

Welke historische verwijzingen vinden we in de verkiezingsprogramma’s?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Relschoppers of vrijheidsstrijders? Het recht op vrijheid in historisch perspectief

Kan de geschiedenis ons iets leren over het verschil tussen relschoppers en vrijheidsstrijders? 

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waarom Gerdi Verbeet het veld moet ruimen

Na de hetze rondom een antisemitische uitspraak van Abdelkader Benali betoogt Sara Polak dat Verbeet zelf beter kan opstappen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Leopold van zijn sokkel: Vlaams-nationalisten, ga eigen rol in het koloniale verleden niet uit de weg

Vlaams-nationalistische politici vergeten in de discussie over de standbeelden van Leopold II de steun van hun beweging voor het koloniale project. Het is de hoogste tijd dat Vlaamsgezinden hun rol in de koloniale geschiedenis onder ogen zien, zo betoogt Hidde Slotboom. Nu Black Lives Matter in België zorgt voor een felle discussie over de standbeelden…