Categorieën
Geschiedenis actueel

Brandmerken betekende onderwerping, controle en straf

Recent beweerde emeritus Piet Emmer dat gebrandmerkte slaafgemaakten trots waren op dit teken. Een uitzonderlijke conclusie die moet worden onderbouwd met uitzonderlijk stevige bewijzen. Karwan Fatah Black toont dat die er niet zijn, en laat zien wat de bronnen wél vertellen.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waar gaat het archief van Nederlands belangrijkste klokkenluider naartoe?

Het persoonlijke archief van klokkenluider en Indië-veteraan Joop Hueting vormt een belangwekkende historische bron, die inzicht geeft in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de nasleep daarvan. Desondanks had het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in 2007 geen interesse om het in haar collectie op te nemen. Vanwaar deze afwijzing?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Geschiedenisonderwijs – Visies van de verschillende partijen

Wat zeggen de partijen over het geschiedenisonderwijs?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Winston Churchill: oorlogsheld of racistische schurk?

Winston Churchill ligt onder vuur. In 2002 door het Britse volk nog verkozen tot Grootste Brit aller tijden; anno 2020 staat zijn standbeeld op Parliament Square te Londen ingepakt om vernieling tijdens de Black Lives Matter-protesten te voorkomen. De vraag is nu: was Churchill een racistische schurk of de grote held van de Tweede Wereldoorlog?…

Categorieën
Geschiedenis actueel

‘Nederlands leed’ telt niet meer dan het leed van anderen

Aandacht voor Nederlandse slachtoffers in de dekolonisatieoorlog met Indonesië tussen 1945 en 1949 is ruimschoots voldoende. Micha’el Lentze meet zich volgens historicus Klaas Stutje ten onrechte een underdog positie aan.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Hoe fair trade Nederlanders richting gaf in een postkoloniale wereld

De geschiedenis van de Nederlandse fair trade-beweging laat zien dat de invloed van de koloniale erfenis verder gaat dan vaak gedacht wordt. Mensen uit het mondiale zuiden speelden volgens Peter van Dam een cruciale rol bij de zoektocht van Nederlanders naar hun plaats in een gedekoloniseerde wereld.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Waarom we allemaal kinderen van de koloniale rekening zijn

De dubbele moraal van de koloniaal draagt ver. Volgens historicus Remco Raben kan de Nederlandse behoefte om de ‘goede koloniaal’ te zijn, voortbestaan dankzij het isolement waarin onze persoonlijke en publieke herinneringen zich hebben gevormd. Hoe kunnen we dit veranderen? Waarom is de confrontatie met koloniale tegenbeelden noodzakelijk?

Categorieën
Geschiedenis actueel

Koloniale herinneringen anders belicht

Hoe verhouden geschiedenis en herinneringen zich tot elkaar? Wat gebeurt er als er in de geschiedenisboeken iets staat wat niet strookt met je eigen herinnering, of die van je vader of moeder, opa of oma? Over dit soort vragen ontstaan vaak, soms behoorlijk heftige, discussies. Het project Getuigen & Tijdgenoten, één van de onderdelen van…

Categorieën
Geschiedenis actueel

Wanneer passen mensen hun beeld over kolonialisme aan?

Nederland worstelt met de collectieve herinnering aan haar koloniale verleden. Historicus en blogger Lara Nuberg roept op om in het debat hierover ruimte te creëren voor meerstemmigheid.

Categorieën
Geschiedenis actueel

Wat is de staat van het Nederlandse postkoloniale debat?

In navolging van de stukken over de Belgische omgang met het koloniale verleden, presenteert Over de Muur deze week drie stukken over het Nederlandse postkoloniale debat.