Categorieën
Geschiedenis actueel

Werkomstandigheden aan de universiteit – Visies van de verschillende partijen

Hoe zien de partijen de werkomstandigheden aan de universiteit?

Categorieën
Historisch bedrijf

Een promovendus is wat waard!

De Universiteit Groningen experimenteerde met beurspromovendi, maar begint alweer op z’n schreden terug te keren. Nu lijkt de Radboud Universiteit – eerder nadrukkelijk tegen beurspromovendi – de erosie van de PhD-aanstelling zoals we die in Nederland kennen voort te zetten, via een Duitse stichting. Laten we er als wetenschappers voor kiezen niet mee te werken…

Categorieën
Historisch bedrijf

Waarom écht staken nodig is

Terwijl de ontevredenheid in het Nederlandse Hoger Onderwijs toeneemt, blijft de stakingsbereidheid laag. Gewoon doorwerken houdt het systeem echter in stand ten koste van collega’s, studenten en de sector als geheel. Intussen tonen collega’s aan de Britse universiteiten  aan dat staken niet alleen nodig is om het tij te keren, maar dat het ook werkt. 

Categorieën
Historisch bedrijf

Over de Muur staat achter de protesten in het hoger onderwijs

Deze week staat in het teken van protest tegen de bezuinigingen en hoge werkdruk voor docenten aan Nederlandse universiteiten. Op diverse plekken geven docenten college in de buitenlucht als opmaat naar meer en hardere acties. Uit cijfers van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat de studentenpopulatie sinds 2000 met 68% is gegroeid terwijl…

Categorieën
Historisch bedrijf

De onzin van overwerkverheerlijking

Door wetenschap als een alomvattende roeping af te schilderen komen goed onderzoek en onderwijs in het gedrang. Het verarmt de wetenschap door mensen met minder vrijheid in tijd en geld uit te sluiten.

Categorieën
Historisch bedrijf

De wetenschapper als kleine ondernemer (II)

Doordat, zoals eerder beschreven, de positie van (jonge) historici en andere geesteswetenschappers precair is, zijn zij een soort kleine ondernemers met onderzoek, onderwijs en andere activiteiten en vaardigheden in hun winkeltje. Belangrijke klanten zijn: universiteiten, NWO, andere financiers, publieke instellingen en media. Hoe bestier je zo’n winkeltje? Een N=1 studie.

Categorieën
Historisch bedrijf

De wetenschapper als kleine ondernemer (I)

Historici en andere geesteswetenschappers hebben zo’n precaire arbeidspositie dat ze er verstandig aan doen zichzelf niet alleen als medewerker van een universiteit te zien, maar ook als ondernemer met meerdere universiteiten, financiers en andere organisaties als klant.

Categorieën
Historisch bedrijf

Ziek van je promotie

Veertig procent van de promovendi aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam heeft symptomen op basis waarvan een arts een klinische depressie zou kunnen constateren. Ook aan andere Nederlandse universiteiten zijn de cijfers schokkend. Promovendi hebben recht op een veilige werkplek en universiteiten moeten verantwoordelijkheid nemen voor deze epidemie onder hun jongste…

Categorieën
Historisch bedrijf

‘Thuis werk je beter’ en andere symptomen van werkstress

Als we een einde willen maken aan de hoge werkdruk en fundamentele onzekerheid binnen ons vak moeten we allereerst een einde maken aan de valse romantiek die ons vak omringt.